Yerli Üretim Etiketi Logosu Nasıl Olmalı?

7/112013 tarihinde kabul edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü ve 84 üncü maddeleri ile 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ yürürlüğe girmiştir.

 

Doların Yükselişi

Bilindiği üzere Türk Lirasının Dolar karşısında değer kaybetmesi üzerine ülkeden Dolar çıkışını engellemek adına yerli ürünlerin kullanımı çok daha fazla önem kazanmıştır. Türkiye 2017 yılında 157 milyon Dolar değerinde ihracat yaparken 234 milyon Dolar değerinde ithal ürün kullanmıştır. İhracatımız geçen yıla oranla artarken ithalatımız artmıştır. Bu veriler de bizlere dış ticaret açığımızın her geçen yıl artan oranlarla yükseldiğini göstermektedir.

 

İthal Ürünler

İthal ürün alımları Dolarla ödeme kabul eden ülkelerce yapılmakta olduğundan, ülkeden Dolar çıkmasına sebep olmakta ve bu ülkemizde azalan Doların Türk Lirası karşısında daha da değer kazanmasına yol açmaktadır.

Değeri artan Dolarla aldığımız petrol ürünlerini enerji ihtiyacı olarak kullanan yerli üreticinin, maliyetleri artması nedeniyle yerli malına zam gelmekte ve ithal ürünler daha ucuz olarak algılanacağından tercih sebebi olabilmektedir.

Bu kısır döngü sebebiyle dış ticaret açığımız artmaktadır. Diğer yandan aldığımız borçları Dolar ile ödeme zorunluluğumuz nedeniyle ülkedeki Dolar eksikliğinden borçların ödenemez hale gelme ihtimali doğabilir.

 

Yerli Ürün ve Yerli Üretim Etiketi

Dünyada yerli malı kullanımının tüketicilerin, üreticilerin ve ülke ekonomisinin faydasına olduğu su götürmez bir gerçektir. Bilindiği gibi tüm ülkeler yerli malını desteklemek amacıyla ithalat ürünlerine ek vergi getirir. Bu da ithal ürün kullanan kişilerin aldığı ürüne değerinden fazla ücret ödemesi demektir. Yerli üreticilerde ise yerel satış yapmanın avantajları, ürettiği ürünlere ek vergiler gelmemesi sebebiyle kendi ülkesinde daha ucuza satış yapacağından daha fazla tercih edilmesidir.

Diğer yandan satış yapacağı ülkeye ürün nakliyesi için daha fazla kaynak ayırmak zorunda olacağından kendi ülkesinde satış yapması özellikle küçük ölçekli üreticilerin faydasınadır.
Ülkemizde üretilen ürünlerin halkımız tarafından tüketilmesi ise ithal ürün talebini azaltacağından dış ticarette gelir-gider dengesini ile birlikte ekonomik dengeyi de sağlar.

Türk Malı Etiketleri

Türk Malı ibaresinin tüketilen ürünler üzerinde yer alması ürünün güvenilirliğini kanıtlamaktadır. Bilindiği gibi ülkemizde üretilen ürünler Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlarda üretilmek zorundadır. Bu nedenle yerli üretim etiketi, alınan ürünün sağlık açısından ve etikette belirtilen içeriklerde üretildiğinden emin olunması demektir. Ayrıca etiketin boyut olarak büyük bastırılması kullanılan Türkçe isimler nedeniyle yerli ürün olarak düşünülen ürünlerin menşeyi hakkındaki yanlış anlamaları ortadan kaldırarak yerli malına destek olmaktadır.