Etiketler Nasıl Sınıflandırılır?

Etiketler Nasıl Sınıflandırılır

Etiketleri incelediğimizde ilk olarak kağıt bazlı etiketler ve plastik bazlı etiketler olarak 2 gruba ayrılırlar. Bazı etiketler tamamen plastikten yapılırken bazıları sadece kağıt kullanılarak üretilir. Hangi madde kullanılarak üretileceği genellikle etiketin kullanılacağı alana göre değişiklik göstermektedir. Ürün; ıslanma, donma gibi durumlara maruz kalacaksa genellikle plastik etiket tercih edilir. Ancak ısınmaya maruz kalacak nitelikte bir ürün ise kağıt tercih edilir. Plastik ısındığında çok tehlikeli hale gelebilmektedir. Kağıt bazlı olarak nitelendirdiğimiz etiketler kendi içinde tekrar 2 gruba ayrılırlar. Bunlar termal etiketler ve lamine termal etiketlerdir. Etiketlere barkodlar yapıştırılarak, barkod yazıcıdan ürün ile ilgili bilgi aktarımı yapılması sağlanır. Bu tip termal ve lamine etiketlerde barkod baskısı alınırken ribon kullanımına gerek kalmaz.

 Termal Etiketler

Lamine termal etiketler isimlerini termal etiketlerden almış, onların parçasıdırlar. Lamine termal etiket Termal Etiketlerkullanılırken üzerine alacağımız marka logosu, içindekiler, barkod gibi baskıların hiçbirinde ribon kullanımına gerek yoktur. Termal etiketlerde baskı bu şekilde olduğundan, termal etiketlerin kullanıldığı alanlarda barkod yazıcı aletin termal yönetimine aykırı olmaması, doğrudan uyumlu olması gerekmektedir. Diğer yazıcılar termal transfer yolu ile baskı almaktadır. Bu tip etiketlerde transfer yolu işe yaramaz. Baskı sırasında ribo kullanılmaması baskı maliyetlerini düşürmektedir. Bu sebeple lamine termal etiketler daha çok tercih edilmektedir. Lamine termal etiketlerin bir diğer avantajı ise eco termal etiket çeşitlerine göre daha uzun ömürlü kullanılabilir olmasıdır.

 Eco Termal Etiketler

Eko termal etiketlerin yüzeyinde fazladan bir koruyucu bulunmaz. Eco termal etiketlerin yapımı kağıdın üstüne Eco Termal Etiketlertermal lamine işlenmesi işlemidir. Eco termal üzerindeki baskı barkod yazıcının ilk kısmındaki ısınma ile birlikte termal özelliğin sıvılaşma göstermesi ile alınır. Bu yöntem kullanılarak etikete baskı almak maliyetleri düşürmektedir. Ayrıca eco termal etiketlerde ribon kullanımına gerek kalmaz. Eco termal etiketler genellikle günlük veya kısa süreli kullanıma uygun malların etiketlenmesinde kullanılırlar. Bunun sebebi termal özellikte olmalarından dolayı dış özelliklere (nem, alkol, ısı, ışık vb.) maruz kaldığında eco termal etiketin kararma göstermesidir. Eco termal etiketlerin kullanım ömrü 3 ay ile 6 ay arasında değişiklik göstermektedir.

Eco termal etiketlerin tercih edilmesinin sebebi baskı maliyetlerinin sıfıra yakın bir tutarda olmasıdır. Etiketlerin kullanılacağı alanda acı termal etiketin kullanım süresi yeterli ise eco termal etiketi tercih etmek en mantıklı seçenektir.

 Top termal etiketler

Top termal etiketler lamine termal etiketler ile benzer özellikler gösterirler. Bu etiket çeşidinde de ribon kullanımı

Top(Lamine) Termal Etiketler

yoktur. Ribon kullanılmayan baskı çeşitlerinde maliyetler en aza indirilmektedir. Top termal etiketlerin kullanım alanları ağırlıklı olarak gıda sektörüdür. Gıdaların üzerinde gördüğümüz bilgi içerikli etiketlerin neredeyse tamamı top termal etikettir. Bunun sebebi gıda sektöründeki etiketlerin sürekli bir yenilenme içerisinde olmasıdır. Hızlı tüketim maddeleri için de en uygun etiket çeşidi top termal etiketlerdir. Top termal etiketler gıda sektörü ve hızlı tüketim maddelerine ek olarak hastanelerde ve kargo firmalarında kullanılırlar. Hastanelerde bilgi verilmesi için kullanılan etiketlerin çoğunluğu top termal etikettir. Top termal etiketler uzun ömürlüdür ve steril koşullara bir engel teşkil etmezler. Bu sebeple hastane içerisindeki eşyalar için uygun bir kullanım oluştururlar. Aynı şekilde kargo firmaları için de önemli olan maliyeti düşürmek ve dayanıklılıktır. Bu sebeple kargo şirketleri de etiketleme alanında top termal etiketleri tercih ederler. Top termal etiketlerin kullanım ömrü 6 ay ile 9 ay arasında değişiklik göstermektedir. Bu süreç etiketin kullanıldığı maddenin maruz kaldığı veya kalmadığı dış etkenlere göre uzayıp kısalacaktır.

One thought on “Etiketler Nasıl Sınıflandırılır?”

  1. Çalıştığım yerde günde en az bin küsür etiketleme barkodlama işlemleri yapardık tüm etiket çeşitlerini öğrenmiştim hangisi ne işe yarar ne yaparım nerelerde kullanılır, bu yazıda da bilgilerimi tazeledim teşekkür ederim bilgiler için.

Comments are closed.